De huisartsen hebben een ochtend- en middagspreekuur. Voor een afspraak worden 15 minuten gereserveerd. Om het spreekuur zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vraagt de assistente bij het maken van de afspraak naar de reden van uw komst, zodat zij de benodigde spreekuurtijd kan plannen. Als u meerdere vragen wilt bespreken dan horen wij dat graag van tevoren. Zo kan de doktersassistente hiermee rekening houden en indien nodig extra tijd voor u reserveren.

Voor het maken van afspraken kunt u onze e-health- of appvoorziening gebruiken. Anders kunt u ons telefonisch bereiken tijdens de beschikbare uren. Wilt u een afspraak voor dezelfde dag maken dan is dat meestal nog mogelijk als u vroeg in de ochtend belt. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij te late afmeldingen kunnen wij kosten bij u in rekening brengen.

De POH-S (Elleke van Vliet) houdt spreekuur voor patiënten met chronische aandoeningen: astma/COPD (longemfyseem), diabetes en CVRM.

De POH-GGZ (Iris Wobbes en Heike Klinken) houdt spreekuur voor geestelijke gezondheidszorg.

Ook voor het maken van afspraken met Iris en Heike kunt u ons de gehele dag bereiken.

Spoed

Voor spoedgevallen en eerste hulp kunt u meteen bij ons terecht. Als u van tevoren belt of voor u laat bellen kunnen we rekening houden met uw komst. Bel in geval van een levensbedreigende situatie direct met het landelijk alarmnummer: 112.

Huisbezoek

Aan het einde van de ochtend en in het begin van de middag worden huisbezoeken gedaan. Indien mogelijk verzoeken wij u tussen 8:00 en 11:00 uur een huisbezoek aan te vragen.

Het kan voorkomen dat u om een andere reden een bezoek van uw huisarts op prijs stelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een ziekenhuisopname. Het is voor ons niet altijd duidelijk wanneer u ontslagen bent uit het ziekenhuis en of u na uw opname een huisbezoek van de huisarts verwacht. Als u graag wilt dat de huisarts langskomt, aarzel niet en bel ons.

Telefonisch overleg met de huisarts

Als u telefonisch wilt overleggen met uw huisarts, maak dan een afspraak via e-health of de app voor een telefonisch consult. De huisarts probeert u dan terug te bellen op de door u gereserveerde tijd. In andere gevallen kunt u ook met de doktersassistente een terugbelafspraak regelen.

Beeldbellen

U kunt ook vragen om een beeldbelafspraak. Dit kunt u aanvragen via de assistente. Zij legt de afspraak vast en geeft u uitleg over het beeldbellen.

Wijzigingen gegevens

Graag worden wij op de hoogte gebracht van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zoals uw adres of telefoonnummer. Ook als u bijvoorbeeld van zorgverzekering verandert horen wij dat graag. Een geboorte van uw kind wordt niet automatisch aan ons doorgegeven. Wilt u een geboorte van uw zoon of dochter zo snel mogelijk aan ons melden?

Waarneming

Tijdens afwezigheid wegens nascholing of vakantie nemen onze collega’s van Medisch Centrum Hillegersberg (Tel: 010 – 890 25 06) en huisarts C.J. Kuypers (Tel: 010 – 303 12 90) voor ons waar.

Voor spoedgevallen na 17:00 uur en in het weekend kunt u de dienstdoende arts bereiken via de huisartsenpost van het Franciscus Gasthuis. Telefoonnummer: 010 – 466 95 73.

Website huisartsenpost

Bezoekadres:

Kleiweg 500
Rotterdam