logo-nhg-lgOnze praktijk is al jarenlang NHG geaccrediteerd. Daar zijn we erg blij mee.

Een NHG accreditatie is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg.

Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk.

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op de juiste wijze verzameld zijn, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur onze praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verlengd voor 1 jaar.

Als geaccrediteerde praktijk horen wij graag de mening en ideeën van onze patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. Onze medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom.