Heeft u een klacht over onze praktijk en/of over een van onze medewerkers dan willen wij dat graag van u horen. Wij nemen eventuele klachten altijd serieus en wij willen deze zorgvuldig afhandelen. Ook voor een medisch inhoudelijke klacht kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor een gesprek aanvragen via de assistente. Komen wij er samen met u niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris kan bij de klacht bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier vinden op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken via telefoonnummer 088 – 022 91 90.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke geschilleninstantie huisartsenzorg. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Zie ook de klachtenregeling van de LHV.